Nima, 5 år, berättar om hamnen i Varberg:

Nu är havet färdigt! Stort och blått! Där är en bläckfisk och en krabba.
En båt åker därifrån.
Dom tar ner ubåten, sen tar dom upp den.
Dom ska skicka den.

Share thisShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someoneShare on LinkedIn