Barnmakt är ett (eller flera) pågående konstprojekt där bildberättaren och illustratören Matilda Ruta samarbetar konstnärligt med barn.

För att kunna berätta tillsammans med barn behöver jag se igenom maktrelationen barn/vuxen. Jag arbetar inte pedagogiskt, utan poetiskt, tillsammans med barnen.
Barn får sällan auktoritet att beskriva världen. När de får utrymme att uttrycka sig i bild, får de rita sin familj, ett jordklot, en fredsduva eller ett träd.
Jag vill undvika den vuxna föreställningen om vad ett barn är. En roll som även barnen själva lär sig att återskapa. När jag intervjuar barn om deras teckningar svarar de ofta det som ett barn bör svara, till en början i alla fall. Men det finns en helt annan tankevärld bortom det förväntade. Jag är intresserad av den världen.

Share thisShare on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestEmail this to someoneShare on LinkedIn