New! Ninna och stormskolan

Ninna och Stormskolan The third book about Ninna is now released!

Köp boken / buy the book in swedish

“(…)På ett underbart inkännande sätt speglar hon barnets logik och perspektiv.(…)Kanske är jag allra mest förtjust i författarens språk, som är en suverän kombination av det konkreta och det som liksom finns bortom och inuti orden, det symboliska. Men också bilderna är hur fina som helst. De flödar över hela sidorna i generösa akvareller och förmedlar tydligt såväl den yttre miljön som personernas känslor och stämningar. Helhetsbetyg: 5.” – Åsa Österlöf / BTJ

“(…)faktum är att Ninna-böckerna sticker ut genom sina närmast fulländade estetiska kompositioner och sin förmåga att möta barnen i ögonhöjd. Ninna är en unge som både vuxna och barn blir blixtförälskade i, antagligen för att hon både har skarpa konturer och är allmängiltig. Jag förutspår därför att serien i framtiden kommer vara lika självklara i bokhyllan som Alfons-böckerna.”
– Rasmus Landström / Dagens ETC

Sometimes it is suddenly fall even though you didn’t think it could be. It is night more often and your shoes are full of sand. In the fall you will start school. Even though your 6th birthday isn’t until December.
All summer the grown-ups have been longing:
– Only five days to go Ninna, they say. It will be great!
At night, they listen to the weather report. There are storm warnings throughout the country.
Avoid driving on Monday, says the radio. Now comes the autumn storm.”