Sjukhusfåglar

Under mitt Artist in hospital-uppdrag på Gävle sjukhus fick jag i uppdrag att göra en gestaltning till barnmottagningens väntrum.  Jag tillverkade tittskåp, uppbyggda av lager av handskuret papper och laserskuret trä utifrån förlagor av pappersklipp. Inuti skåpen finns belysta små scener från sjukhuset och monitorer där min animation Sjukhusfåglar visas. Foto: Albin Bogren

Client: Konst Gävleborg
: