Filmen Stjärndjur

Filmen Stjärndjur är en del av ett gestaltningsuppdrag på Karlstad barnakut som du kan läsa mer om HÄR.

Filmen är tänkt att vara ett mellanting mellan en långsam rörlig illustration och en film. Den ska fungera nästan som ett akvarium eller en brasvideo. Något att fästa blicken på medan man väntar, en rörelse att följa. Lugna trygga ljud.

Stjärndjurens funderingar i filmen är baserade på hur människor reagerar vid chock, och hur vi försöker hjälpa varandra. Filmen handlar också om att våga göra något som känns obehagligt, att våga lita på främmande personer. Något som besökare på akuten ofta måste hantera.

Leave a Reply

Your email address will not be published.