Stjärndjur

Ett gestaltningsuppdrag på Karlstad barnakut

Verket Stjärndjur, som jag gjort på uppdrag av Landstinget i Värmland, består av flera delar: Bland annat en 3 x 3 meter stor tittskåpsmöbel fylld av pappersskulpturer och den animerade kortfilmen Stjärndjur. I det inledande arbetet ingick även workshops med elever från årskurs 4 på Kvarnbergsskolan i Karlstad.

Foto: Anna Drvnik / Mattias Karlsson / Matilda Ruta
femton
sjutton
matildafemton
näckrosor
fem
upp
fjorton
tolv

När jag började arbetet med detta projekt visste jag direkt att jag ville arbeta brett, med en mängd tekniker, i samarbete med barn. Jag ville göra ett projekt som kunde rymma både workshops och ett konstnärligt undersökande, men också konkreta resultat, som t ex pyssel och film till barnen under den långa väntetiden på akuten.

sju

Jag ville göra en gestaltning som skulle ge rummet lugn och komplexitet och skapa en kreativ yta för barnen att undersöka. En annan tanke var att barnen som väntar skulle få fantisera om något lugnt, något de gillar, för att dämpa oron. Jag ville att min berättelse skulle uppmuntra till snälla varma tankar och att verket skulle kunna locka till eget skapande.

Process

Arbetet med detta avancerade projekt kan delas in i en mängd faser, där min roll ständigt varierat. Jag har skulpterat, designat, hållit i workshops, regisserat, animerat, berättat sagor, inrett, planerat rumslighet, ljus, beräknat hållfastehet och plockat upp limpistolen med tårna, när händerna varit upptagna av att hålla uppe pappersskogen i taket på ateljen.

Processen har varit ett utforsknande av akvarellpapprets möjligheter och begränsningar, jag har fått uppfinna nya metoder allt eftersom problem har dykt upp. Under några månader hade jag ständigt med mig papper och sax, och klippte växter var jag än gick. Allt för att hinna fylla tittskåpen med sitt komplicerade innehåll i tid.

Berättelsen som visas i tittskåpsmöbeln går att följa från början till slut, och alla delar hänger ihop visuellt. Att skapa en estetisk helhet, som berättar en komplett historia tog tid, och kunde därför inte göras på plats på sjukhuset.  Istället delade jag upp den stora möbeln på mindre tittskåp vars innehåll jag färdigställde i min ateljé, innan de fraktades till Karlstad.

När pappersskulpturerna var klara skickades de i sina plexilådor till den nybyggda barnakuten för montering. De nio plexilådorna är vinklade för att pusslas ihop till en stabil lekmöbel med skrivbord där barnen kan sitta och pyssla.

Resultat

Jag har försökt att skapa en lugn, ljus miljö i rummet, men ändå behålla ett myller av små detaljer. Många barn väntar länge i detta rum, ibland upp till fyra timmar, så jag vill att mitt verk ska gå att utforska under hela den tiden, och att nya detaljer ska gå att upptäcka allt eftersom.

Verkets berättelse undersöker de känslor som kan komma upp i samband med ett besök på akuten, men händelseförloppet är ett annat, ett äventyr. Berättelsen kan därför både distrahera från det som är jobbigt i stunden, men också synliggöra och bekräfta barnens upplevelser.

två
matildasex

Filmen Stjärndjur

Filmen stjärndjur är ett mellanting mellan en långsam rörlig illustration och en film. Den ska fungera nästan som ett akvarium eller en brasvideo. Något att fästa blicken på medan man väntar, en rörelse att följa. Lugna trygga ljud. Filmen visar samtidigt tittskåpens historia om stjärndjuren, den går att följa bland pappersklippen. Stjärndjurens funderingar i filmen är baserade på hur människor reagerar vid chock, och hur vi försöker hjälpa varandra. Filmen handlar också om att våga göra något som känns obehagligt, att våga lita på främmande personer. Något som besökare på akuten ofta måste hantera.

Leave a Reply

Your email address will not be published.