Tummelisa eller Den andra vildmarken

 

The graphic novel Tummelisa eller Den andra vildmarken (Thumbelina or The other wild), is a grown up fairytale where Thumbelina takes back the power over her life, kills the animals that wants to marry her and runs off into the wild, surviving like a very small Robinson Crusoe. The book is only available in swedish.

Buy it here!

 

Recensioner:

DN / Kommunalarbetaren / Bild och bubbla / HD / Dagens bok / Fältbiologen / Frihet / Dast / Ikon

Debutantporträtt 

uppslag2

Denna bok tog sin början i ett examensprojekt på Konstfack 2009, och är ett försök att synliggöra texters och bilders gömda politik. Utifrån H C Andersens “Tummelisa” från 1835 har jag skrivit en ny saga, med händelseförloppet bevarat, men med nya miljö- och karaktärsbeskrivningar. Dessa är hämtade från klassiska äventyrsromaner. “Hela sommaren bodde stackars lilla Tummelisa alldeles ensam i den stora skogen” blev till exempel omskrivet till: “Hela den långa sommaren levde Tummelisa i skogen”. I och med dessa nya beskrivningar förändrades hon stegvis och blev till en hjälte i sin egen saga.

Med hjälp av min samplingsmetod har jag också undersökt hur karaktärers egenskaper beskrivs i bild. När jag ritade av stillbilder ur äventyrsfilmer märkte jag hur känslan av en persons stabilitet, säkerhet och makt kan ändras, bara genom en liten perspektivskillnad.

Genom min omarbetning av Tummelisa får hon nya möjligheter att agera. Hon blir en dragking som i sin nya roll överlever i de starka männens vildmarker. Mot sig har hon inte bara paddor och mullvadar, utan också tusentals år av sagor. ”

beacj vinter